• İşbu Kullanım Koşulları OnlineFalcılar.com internet sitesinin tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır) tarafından kullanım koşullarını içermektedir.
 • OnlineFalcılar.com site hizmetinden yararlanan “Kullanıcılar” işbu Kullanım Koşullarının tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.
 • OnlineFalcılar.com, Kullanım Koşullarını tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.OnlineFalcılar.com tüm “Kullanıcıların” kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır.
 • Maddelerde yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • OnlineFalcılar.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği “Kullanıcılara” yorum ücreti iade ederek hizmet vermeyi reddetme hak ve yetkisine sahiptir.
 • OnlineFalcılar.com, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu “Kullanıcı” bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 • Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir.
 • Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu yorumcuya aittir.
 • Bu OnlineFalcılar.com'a rücu kesinlikle mümkün değildir.
 • OnlineFalcılar.com ve sitedeki “Yorumcular”, hukuken tamamen bağımsız taraflardır.
 • Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.Yorum isterken veya yaparken verilen bilgilerde “Yorumcu” ile mesajlaşma alanlarında kesinlikle yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde yazı yazılamaz.
 • Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak OnlineFalcılar.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir. “Kullanıcı” site ve site üzerindeki interaktif alanlar yoluyla suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez.
 • OnlineFalcılar.com üzerinden kurulan arkadaşlıklarda ve ilişkilerde sorumluluk tamamen o kişilere aittir.
 • OnlineFalcılar com tüm ziyaretçilerine, kişisel bilgilerini açıklama konusunda maksimum dikkat göstermesini önerir.“Yorumcular”, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalayamaz ya da iletemez.
 • “Kullanıcılardan” herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz.
 • Bu amaçlara yönelik “e-posta zincirleri” kurulamaz; “junk e-posta” gönderilemez.
 • Banka hesap bilgisi, Cep telefonu numarası veya email adresi veremez.“Kullanıcı” bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez.
 • OnlineFalcılar.com, site dahilindeki interaktif alanlarda “Yorumcuların” ve “Kullanıcıların” yazdıklarından sorumlu değildir; buralarda yazılan görüşleri paylaşmak durumunda da değildir.
 • “Kullanıcıya” yapılan yorumların OnlineFalcılar.com’un ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (kullanıcının yorumları başka kişilerle paylaşması) dolayı gelebilecek zararlardan OnlineFalcılar.com sorumlu değildir.
 • OnlineFalcılar.com, hiçbir “Yorumcunun” davranışlarından sorumlu değildir.
 • Hiçbir koşulda sitenin kullanımı, içeriği, online ya da offline konumda olsunlar üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs. dahi olsa sorumlu değildir.
 • OnlineFalcılar.com sitesi içeriğindeki yorum bilgileri hayal gücü ile üretilmiştir, doğruluk içermemektedir, herhangi bir şekilde gelecekten haber vermez, sohbet ve eğlence amaçlı olarak “Yorumcuların” kişisel yorumlarıyla oluşturdukları içerikten ibarettir.
 • Yorumcuların sunduğu içerik çocuklar ve zihinsel yeterliliği olmayanlar için sakıncalı olabilir.